Anđela Pepić

Anđela Pepić (1984) – diplomirala je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te magistrirala menadžment na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je na Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci kao projekt menadžer. U periodu 2008-2013. radila kao koordinatorka za BiH u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP). Ispred Univerziteta u Banjoj Luci učestvuje u COST Akciji „The Voice of Research Administrators: building a network of administrative excellence (BESTPRAC)“ kao član radne grupe 1 koja se bavi pitanjima administracije evropskih projekata. Oblasti istraživačkog interesovanja: socijalna i ekonomska prava u Bosni i Hercegovini, društveno odgovorno poslovanje u kontekstu prava radnika, prava radnika uopšte, socijalizam i marksizam.

Tekstovi autora

Iskustva i prakse

Netransparentnost procesa donošenja javnih politika u Bosni i Hercegovini: primjeri Reformske agende za BiH i Zakona o radu FBiH

24.12.2015
Transparentnost procesa i učešće građana i interesnih grupa prilikom donošenja zakona i drugih javnih politika, naročito onih koje su od izuzetnog značaja za javnost, sastavni su dio odlučivanja u demokratskim društvima. Svrha sprovođenja procesa na transparentan način i kroz uključivanje građana i... Više...
Politike i standardi

Nizak nivo apsorpcije međunarodnih fondova za naučno-istraživački rad u BiH: mogući uzroci i preporuke

3.5.2015
Učešće Bosne i Hercegovine u Okvirnom programu (Framework Programme – FP) Evropske unije za istraživanje i razvoj, osnovnom instrumentu EU za finansiranje istraživanja, u proteklih više od 10 godina (FP6, 2002-2006. i FP7, 2007-2013), kao i najnovijoj fazi programa nazvanoj HORIZON 2020 koji... Više...