Kontakt

Centar za društvena istraživanja Analitika

Hamdije Kreševljakovića 50
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 251 080
Fax: + 387 33 251 082
E-mail: info[at]analitika.ba

Redakciju portala PolicyHub možete kontaktirati na email: info@policyhub.net.