Baza podataka o Zapadnom Balkanu

4.5.2015

Jedan od osnovnih problema sa kojima se susreću istraživači u društvenim naukama na Zapadnom Balkanu jeste nedostatak pristupa relevantnim podacima. Stoga je u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja u društvenim naukama (RRPP) na Zapadnom Balkanu pokrenut pilot-projekat "Baza podataka o Zapadnom Balkanu" (Data Centre Western Balkans), na kojoj su dostupni setovi primarnih podaka i istraživački izvještaji publikovani u okviru RRPP istraživačkih projekata. 

Bazi podataka o Zapadnom Balkanu možete pristupiti putem linka: www.balkandata.net

Baza podataka o Zapadnom Balkanu pokrenuta je u septembru 2012. godine u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja u društvenim naukama na Zapadnom Balkanu, uz finansijsku podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Projekat, u njegovom pilot periodu, koordinira Univerzitet u Zürichu.