Arhiva objavljenih sadržaja u okviru RRPP programa

10.5.2015

U okviru dosadašnjih aktivnosti Regionalnog programa za promociju istraživanja u društvenim naukama (RRPP) na Zapadnom Balkanu objavljeno je niz publikacija, dokumentarnih video uradaka, rezultata istraživanja, materijala i sl. koje je moguće pronaći na zvaničnoj web prezentaciji RRPP-a.

Sadržajima možete pristupiti OVDJE

Publikovani sadržaji rezultat su višegodišnjih aktivnosti RRPP-a u šest država na Zapadnom Balkanu: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.