Hana Ćurak

Hana Ćurak je studentica u oblasti političkih nauka i aktivistkinja. Trenutno radi kao asistentica na regionalnom nevladinom projektu Via Dinarica, kao i na projektu Gradologija - programu za urbanu analizu Sarajeva, koga implementira nevladina organizacija CRVENA. Autorica je nekoliko istraživanja u oblastima urbanog prostora i memorijalizacije.