Tarik Jusić

Dr. Tarik Jusić izvršni je direktor Analitike – Centra za društvena istraživanja (www.analitika.ba). Doktorirao je na Institutu za publicistiku i komunikologiju Univerziteta u Beču i magistrirao političke nauke na Centralnoevropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti.

tarik.jusic@analitika.ba