Edin Hodžić

Dr. Edin Hodžić, direktor i voditelj programa javno pravo u Centru za društvena istraživanja Analitika. Doktorirao je na Institutu za komparativno pravo, Pravni fakultet, McGill univerzitet, Kanada (O’Brien stipendista). Član je Centra za ljudska prava i pravni pluralizam (Center for Human Rights and Legal Pluralism) koji djeluje pri Pravnom fakultetu McGill univerziteta. Magistrirao međunarodna ljudska prava, Oxford University, Velika Britanija (uz zajednički program stipendiranja Foreign and Commonwealth Office-a i Open Society Institute-a; magistrirao sa izvanrednim ocjenama – “with distinction”); diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, BiH. Radio je kao urednik i glavni i odgovorni urednik online magazina Puls demokratije od 2006. do 2010. Od 2002. do 2005. godine radio je kao projekt koordinator u Mediacentru Sarajevo, a nakon toga kao analitičar u Tužilaštvu BiH do sredine 2007 godine. Njegovi istraživački interesi su u oblastima konstitucionalizma i međunarodnih ljudskih prava, sa posebnim fokusom na teoriju i praksu kolektivnih i manjinskih prava, međunarodno krivično pravo i tranzicionu pravdu. U više navrata radio na različitim istraživačkim projektima i objavio nekoliko radova u oblasti prava.

edin.hodzic@analitika.ba