Amar Numanović

Amar Numanović je istraživač i analitičar u oblasti socioekonomskih politika sa više od pet godina iskustva rada sa think tankovima, akademskim institucijama, međunarodnim i domaćim nevladinim organizacijama. Polja njegovog istraživačkog interesa su politike tržišta rada, aktivne socijalne politike, industrijske politike i razvojne politike, sa fokusom na analizu efekata državnog ekonomskog intervencionizma na privredne i društvene ishode.
Student je master studija “Ekonomija i upravljanje javnim sektorom i okolišom” koga u suradnji realizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani. U 2015. godini je magistrirao na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u oblasti socijalne epistemologije i politika znanja.

amar.numanovic@analitika.ba

Tekstovi autora

Iskustva i prakse

Zašto zagovarači u oblasti javnih politika trebaju posvetiti više pažnje vizualizaciji podataka?

12.9.2017
Decentralizacija (i demokratizacija) proizvodnje informacija i znanja, proizišla iz savremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT), a naročito takozvanih novih medija - tj. medija koji podržavaju interaktivnu, dvosmjernu i umreženu komunikaciju, kao što su društvene mreže, blogovi... Više...
Iskustva i prakse

Znanost o podacima: pomjeranje granica kreiranja politika zasnovanih na podacima?

3.7.2017
Rapidan razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u znatnoj mjeri mijenja naš podatkovni pejzaž, utječući na sve, od naših svakodnevnih života, preko poslovanja i znanosti, do javne uprave. Data explosion je termin kojim se opisuje trenutno stanje proizvodnje podataka. Novi (obično... Više...
Politike i standardi, Iskustva i prakse

Kako kreiramo aktivne politike zapošljavanja?

28.12.2016
Kontinuirano visoka stopa nezaposlenosti – naročito nezaposlenosti mladih – na tržištu rada predstavlja jedan od gorućih problema sa kojim se suočava bosanskohercegovačko društvo već dvije decenije. U posljednjih nekoliko godina, anketna stopa nezaposlenosti kretala se između 27% i 28%, sa blagim... Više...