javne politike

Iskustva i prakse

Netransparentnost procesa donošenja javnih politika u Bosni i Hercegovini: primjeri Reformske agende za BiH i Zakona o radu FBiH

24.12.2015
Transparentnost procesa i učešće građana i interesnih grupa prilikom donošenja zakona i drugih javnih politika, naročito onih koje su od izuzetnog značaja za javnost, sastavni su dio odlučivanja u demokratskim društvima. Svrha sprovođenja procesa na transparentan način i kroz uključivanje građana i... Više...

Pages

  • 1
  • 2