Vaso Arsenović

Tekstovi autora

Politike i standardi

Društvene nauke i istraživanja u Bosni i Hercegovini: postoji (li) dovoljno razvijen kadrovski potencijal?

31.5.2013
Oblast društvenih nauka u Bosni i Hercegovini karakterišu različite grupe problema, među kojima je i nedovoljno razvijen kadrovski potencijal u oblasti naučno-istraživačkog rada u društvenim naukama. Kako bi se spomenuta problematika detaljnije istražila, organizovani su sastanci sa predstavnicima... Više...