Sophie Gaston

Sophie upravlja eksternim komunikacijama u Demos-u, uključujući i odnose sa medijima, strateško pozicioniranje organizacije, društvene medije i web-stranicu organizacije.

Prije početka radnog angažmana za Demos, Sophie je bila zadužena za odnose s medijima u think tanku o urbanoj ekonomiji Centre for Cities. Prije toga , pisala je govore za ministre, radila kao savjetnik za medije i komunikacije i istraživač u Australiji - sa fokusom na ekonomske politike, međunarodne i multikulturalne poslove. Sophie obavlja različite funkcije u korporativnom i komercijalnom sektoru u Velikoj Britaniji i Australiji u polju medija, komunikacija i digitalnih medija, a pruža i strateško savjetovanje brojnim neprofitnim organizacijama.

Sophie je magistrirala komunikaciju globalnih medija na University of Melbourne, a spovela je akademsko istraživanje u polju političkog komuniciranja na London School of Economics.

sophie.gaston@demos.co.uk

Tekstovi autora

Komunikacija i zagovaranje

Razglednica iz Sarajeva: Promišljanja o novoj eri za think tankove

15.2.2016
Nedavno sam imala tu sreću da u Sarajevu učestvujem na Međunarodnoj radionici za menadžere istraživačkih organizacija sa Zapadnog Balkana i iz EU koju je organizirao Centar za društvena istraživanja - Analitika , u saradnji sa Regionalnim programom za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (... Više...