Selma Korlat

Selma je završila master studij psihologije na Univerzitetu u Sarajevu. Bavi se eksperimentalnim studijama iz socijalne psihologije na području stereotipa. Oblast njenog interesovanja su i kvantitativne i kvalitativne istraživačke metode, te statistička analiza podataka. Bila je angažovana kao suradnik na nekoliko akademskih istraživanja.

Tekstovi autora

Politike i standardi

Veliki podaci u službi izrade javnih politika

Autor: Selma Korlat
15.6.2017
S obzirom na otvaranje i generiranje velike količine podataka, novo digitalno doba smatra se renesansnim periodom [i] izrade javnih politika zasnovanih na dokazima. Takvo okruženje, između ostalog, nudi mogućnost da se prilikom kreiranja javnih politika u obzir uzmu i potrebe, mišljenja i stvarna... Više...
Iskustva i prakse

Saša Madacki: Pitanje arhiva podataka kod nas je još uvijek na začelju liste prioriteta

Autor: Selma Korlat
12.4.2017
Saša Madacki je tokom 2012. i 2013. godine bio dijelom SERSCIDA projekta, koji je imao za cilj ispitati potencijale i pružiti podršku stvaranju državnih/regionalnih arhiva istraživačkih podataka iz oblasti društvenih nauka u Bosni i Hercegovini (BiH). Stoga smo iskoristili priliku da sa gospodinom... Više...
Iskustva i prakse

Trend otvaranja podataka: Projekti uspostavljanja nacionalnih arhiva za pohranu istraživačkih podataka društvenih nauka

Autor: Selma Korlat
21.3.2017
Iako se rezultati društvenih istraživanja prvenstveno koriste da bi se neka naučna teorija potvrdila ili opovrgnula, oni jednako često služe kao osnova za donošenje rješenja za konkretne društvene probleme. Međutim, da bi ponudila efektivan i činjenično zasnovan odgovor na izazove s kojima se... Više...