Saša Madacki

Saša Madacki je diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za opštu književnost i bibliotekarstvo. Dodatna usavršavanja je obavio u Vijeću Evrope (u oblasti dokumentalistike), na Roul Wallenberg Institutu i UNITAR-u. Bio je angažiran kao predavač na predmetu Akademsko pisanje na Fakultetu političkih nauka, pozvani predavač u oblasti dokumentalistike na Danskom institutu za ljudska prava, predavač u oblasti informacijske pismenosti u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Također, bio je voditelj kursa „Nauka, tehnologija i ljudska prava“ u okviru Human Rights School for Future Decision Makers u Dubrovniku (Balkan Human Rights Network). Objavio je više od 60 radova, uredio Godišnjake Međunarodnih susreta bibliotekara u Sarajevu, te radio kao izvršni urednik godišnjaka Balkan Yearbook of Human Rights. Kao pozvani predavač gostovao je na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu Crne Gore u Podgorici, Univerzitetu Union u Beogradu, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu, Hrvatskom helsinškom odboru, Direktoratu za nauku Evropske komisije u Briselu i drugdje.

Tekstovi autora

Politike i standardi, Iskustva i prakse

Kako procijeniti vrijednost naučno-istraživačkog rada?

6.2.2017
Naučno-istraživački centri, kao i institucije i fondacije koje finansiraju istraživanja, nerijetko se suočavaju sa izazovom kako postaviti tematske prioritete, koje istraživačke projekte u tim poljima odabrati, kako procijeniti kvalitet istraživača koji će na njima raditi i, konačno, ko i u kojem... Više...