Jasmin Mujanović

Jasmin Mujanović je diplomu doktora političkih nauka stekao na Univerzitetu York. Mujanović je čest komentator aktuelnih zbivanja u Jugoistočnoj Evropi i na međunarodnom nivou, njegove komentare objavljuju školski časopisi, visokotiražna štampa te tematska štampa iz oblasti javnih politika.

jmujanovic@gmail.com

Tekstovi autora

Komunikacija i zagovaranje

Društveni mediji za (mlade) istraživače

24.6.2016
Prije dvije godine sam napisao blog na temu kako akademici mogu koristiti društvene medije da podijele svoja istraživanja i tako unaprijede svoje profesionalne mogućnosti. Međutim, aspekti moje nakane u jednom širem smislu se odnose i na istraživače i stručnjake generalno. Ipak, ova dva teksta se... Više...