Grupa autora

Smjernice su nastale kao rezultat radne grupe istraživača iz različitih istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini. Lista članova radne grupe nalazi se u PDF verziji dokumenta dostupnog za preuzimanje.

Tekstovi autora

Politike i standardi

Okvirne smjernice za osiguranje kvaliteta i etičkog postupanja u istraživanjima unutar oblasti društvenih nauka

Autor: Grupa autora
13.6.2016
Uvod Polazeći od općeprihvaćenih standarda i praksi u istraživanjima unutar oblasti društvenih nauka, ovaj dokument daje okvirne smjernice za istraživače/ice i istraživačke institucije u BiH, kako bi se podstaklo unapređenje kvaliteta i etičkog postupanja u društvenim istraživanjima. Tri su osnovna... Više...