Dino Đipa

Tekstovi autora

Politike i standardi

Istraživanja u oblasti društvenih nauka u Bosni i Hercegovini

Autor: Dino Đipa
15.12.2012
Imajući u vidu glavni cilj RRPP programa, u prethodnoj fazi njegove implementacije ukazala se potreba da se u BiH sprovede posebna analiza stanja u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u društvenim naukama sa posebnim naglaskom na: Opći pregled situacije i problema u oblasti naučno-... Više...