Damir Kapidžić

Damir Kapidžić je docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti komparativne politike. Doktorirao je iz političkih znanosti na Univerzitetu u Sarajevu na temu “Demokratizacija u multietničkim državama”. Istraživač je na projektu Justice and Security Research Programme sa London School of Economics u Ugandi, te na brojnim drugim međunarodnim projektima sa univerzitetima u Zürichu, Bazelu, Ljubljani, Beogradu i Zagrebu. Objavio je desetak znanstvenih radova na temu demokracije i institucija u postkonfliktnim i multietničkim državama.

kapidzicd@fpn.unsa.ba

Tekstovi autora

Iskustva i prakse

Svaki znanstvenik za sebe: međunarodna suradnja istraživača u BiH

5.5.2015
Bosna i Hercegovina izdvaja manje sredstava za znanstvena istraživanje nego gotovo sve druge europske države. Svejedno da li se mjeri po postotku budžeta ili ukupnom iznosu koji znanstvenicima stoji na raspolaganju, novac je rijetko dovoljan da se sprovedu kvalitetna istraživanja kojim bi se... Više...