Amer Osmić

Rođen je 1984. godine u Jajcu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek sociologija) 2007. godine. U maju 2007. godine stupio u radni odnos u svojstvu asistenta iz oblasti socioloških nauka na Fakultetu političkih nauka. Viši asistent je na metodološkoj grupaciji predmeta. Magistrirao je 2013. godine na Interdisciplinarnom postdiplomskom studiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Doktorski je kandidat na Odsjeku za sociologiju FPN-a Univerziteta u Sarajevu. Sudjelovao je na više projekata, od kojih se izdvajaju projekt BECAN (FP7) 10/2009 – 10/2012, Sociološki leksikon pod uredništvom prof. dr. Senadina Lavića. Učestvovao je na više naučnih i stručnih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova u indeksiranim bh. časopisima. Saradnik je na projektima sa RRPP, Friedrich Ebert fondacijom, Asocijacijom XY, Centrom za sigurnosne studije Sarajevo.

amerosmic@gmail.com

Tekstovi autora

Iskustva i prakse

Edukativni programi u oblasti metodologije društvenih istraživanja na studiju sociologije univerziteta u Bosni i Hercegovini: Okvirni pregled

Autor: Amer Osmić
6.6.2016
Uvod Većina fakulteta društveno-humanističke orijentacije u razvijenim društvima pridaje izrazitu pažnju metodologiji istraživanja, kako na prvom, dodiplomskom, ciklusu, tako i na drugom ciklusu (magistarskog/master) studija [1] . Važnost unapređenja edukacije u oblasti istraživačkih metoda nužna... Više...