Adnan Efendić

Tekstovi autora

Politike i standardi

Društvene nauke i istraživanja u Bosni i Hercegovini: između (ne)finansiranja i (ne)kvaliteta

31.5.2013
Trenutna finansijska podrška društvenim naukama u Bosni i Hercegovini jeste nedovoljna i značajno varira iz godine u godinu. Posmatramo li relativno učešće društvenih nauka u odnosu na ukupna ulaganja u nauku u Bosni i Hercegovini, društvene nauke su u prilično lošem položaju. Pored toga, postoji... Više...