Adnan Ćerimagić

Adnan Ćerimagić trenutno radi kao analitičar think tanka Evropska inicijativa za stabilnost (ESI). Nakon što je 2010. godine završio Pravni fakultet na Univerzitetu u Grazu u Austriji, pohađao je master studije iz međunarodnih odnosa i diplomatije EU na Evropskom koledžu u Brugesu u Belgiji. Kao pripravnik radio je u Sekretarijatu Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u Briselu, a potom i u Ministarstvu vanjskih poslova BiH u Sarajevu. Radio je i u Misiji BiH pri EU u Briselu. Saradnik je Vanjskopolitičke inicijative BiH. U posljednjih pet godina objavio je više publikacija vezanih za proširenje EU, vladavinu prava i ljudska prava.

a.cerimagic@esiweb.org

Tekstovi autora

Iskustva i prakse

Koristi i izazovi procesa odgovaranja na Upitnik Evropske komisije

14.2.2017
Nakon što je predstavnicima Bosne i Hercegovine (BiH) predao sadržaj “Upitnika: Informacije koje Evropska komisija traži od Vijeća ministara BiH za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji“ (u ostatku teksta: Upitnik), komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju... Više...
Politike i standardi, Iskustva i prakse

Statistika (ni)je važna: javne politike i večera za pet

6.4.2016
Svako promišljanje o važnosti blagovremenih, što pouzdanijih i što obuhvatnijih statističkih podataka (u daljnjem tekstu: “statistika”) za razvoj jednog društva mora krenuti od pitanja o namjerama i očekivanjima koje društvo ima od javnih politika. Koliko su u pripremi večere za prijatelje važne... Više...