Redakcija

Tekstovi autora

Politike i standardi, Komunikacija i zagovaranje, Iskustva i prakse

Šta je PolicyHub?

Autor: Redakcija
20.5.2015
Web portal PolicyHub izraz je našeg uvjerenja da istraživanja treba da igraju ključnu ulogu i imaju fundamentalan značaj za donošenje i implementaciju javnih politika koje odgovaraju potrebama građana, te tako direktno doprinose razvoju boljeg, na znanju zasnovanog društva. Polazeći od ove... Više...